Banksy, Napalm, 2004  aBanksy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexander Kosolapov, Hero, Leader, God, 2007

alexandre kosolapov